Dret Penal

Dret Penal

 

En ocasió de la tramitació d'un procediment penal, interessa a ambdues parts (tant a la que exerceix l'acusació particular per un delicte, com, no cal dir-ho, en el cas de la defensa de l'acusat) disposar de la deguda assistència professional especialitzada en la matèria, com a única garantia de què els seus interessos seran atesos.

Des dels primers moments de la investigació criminal, per causa d'un delicte, és fonamental disposar del degut assessorament, ja que, l'eventual desaparició de proves incriminatòries o, per contra, la plena constància dels fets, pot ser determinant del resultat del procediment penal.

Àrees de treball

  • Delicte contra el patrimoni: estafes, apropiacions, insolvències, danys, robatoris i furts

  • Delictes societaris

  • Delictes contra el medi ambient

  • Delictes contra l’honor: calumnies, injúries, falsedats…

  • Delictes contra l’administració pública

  • Delictes contra la llibertat sexual: agressions sexuals, abusos, assetjaments…

  • Delictes contra la intimitat

  • Amenaces i coaccions

  • Responsabilitat penal del menor