Arrendaments

Arrendaments

 

La subscripció d'un contracte d'arrendament, del tipus que sigui, i en qualsevol de les posicions possibles, com a arrendador o arrendatari (i fins i tot com a fiador o avalador de les responsabilitats contretes pels firmants), atesa la seva quotidianitat, no acostuma a generar plena consciència de la importància dels interessos econòmics en joc (que vinvulen durant tot el període contractual), que només s'assoleix després d'una adequada valoració de les responsabilitats contretes pels atorgants.

Àrees de treball

  • Redacció de contractes d'arrendament rústics i urbans, així com d'arrendament de solars o de negocis, amb adaptació a la legislació específica reguladora de cada matèria.

  • Consultes referides a tot tipus d'incidències que, l'existència d'un contracte, pugui generar entre arrendadors i arrendataris.

  • Actualitzacions i revisions de rendes contractuals, en contractes subjectes a la pròrroga forçosa de la LAU de 1964 o a la LAU de 1994

  • Reclamació de rendes degudes i de derrames de càrrec dels arrendataris.

  • Interposició de demandes de desnonament per manca de pagament o per finalització del termini contractual i de denegació de pròrroga contractual, emparades en qualsevol de les causes previstes a la legislació aplicable a cada cas.