Dret de Família

Dret de Família

 

La conflictivitat en tots els processos de separació i divorci, tant pel que fa referència a la parella, als fills, al domicili, com a les obligacions econòmiques derivades de la ruptura, entre d’altres aspectes, tenen a veure, tot sovint, amb l’adopció d’unes primeres decisions desencertades que radicalitzen el conflicte i condueixen a inevitables i dolorosos procesos contenciosos que s'han d'intentar evitar.

Àrees de treball

 • Separacions, divorcis i ruptures de parelles de fet, de comú acord o en forma contenciosa

 • Convenis reguladors i plans de parentalitat

 • Potestat parental i guarda dels fills

 • Liquidació i dissolució de règims econòmics matrimonials

 • Modificació de mesures

 • Execució de resolucions dictades en processos de família

 • Reclamació de pensions alimentàries i pensions compensatòries

 • Incompliments del règim de visites

 • Extinció del dret d’ús de l’habitatge

 • Aliments entre parents

 • Filiacions – Paternitats

 • Incapacitacions. Tutela, curatela i guarda

 • Nul·litats i separacions canòniques