Mariona Salvatella

Mariona Salvatella i Raset

Na MARIONA SALVATELLA I RASET es va llicenciar en Dret el 1998, per la Universitat de Lleida, i es va inscriure com a professional en exercici al Col·legi d’Advocats de Girona, sota núm. 2238   Es va diplomar per l’Escola de Pràctica Jurídica del mateix Col·legi, durant els anys 1998 a 2000, i va assumir des de llavors les responsabilitats que li varen ser confiades del torn d’ofici. Máster en Dret de Família per la Universitat de Barcelona. Va formar-se en les disciplines de dret privat, i sobretot, en qüestions matrimonials, intervenint en conflictes de família i en processos de separació i divorci, així com en dret penal, assumint tant l’acusació com la defensa de particulars, empreses i institucions en processos judicials per delictes de qualsevol naturalesa i gravetat.  Igualment, es va especialitzar en la jurisdicció de menors, i intervé habitualment en assumptes d’aquesta classe, assessorant a aquests i els seus progenitors en totes les conseqüències, civils i penals, derivades dels delictes que se’ls imputen.  Acumula en l’actualitat l’experiència derivada de prop de vint anys d’exercici professional ininterromput.