Dret Digital

Dret Digital

 

És una obvietat el fet que vivim en una era absolutament dominada per la tecnologia. Aquesta “eina prodigiosa” va arribar ja fa uns quants anys per quedar-se, per formar part de les nostres vides, per canviar-ho tot, també les relacions socials, económiques i jurídiques. En aquest sentit, el Dret, que existeix precisament per regular, protegir i donar garanties a aquestes relacions, no pot de cap manera extreure's d'aquesta realitat, essent doncs també imprescindible integrar totes aquestes eines en el mateix, a l'igual que trobar deguda cobertura en tots aquells àmbits d'interrelacions telemàtiques. El Dret digital no només compren els drets que conformen la nostra identitat digital, o la protecció de les nostres dades a les xarxes socials i a l'entorn digital, sinó també tot el conjunt d'actes de les persones, empreses o societats en l'espai digital o ciberespai.

Es tracta també d'una especialitat multidisciplinar, doncs afecta i relaciona diferents branques del dret, tant la Civil quan parlem de contractacions per via electrònica on-line; Adminsitratiu i Constitunional quan estan en joc els drets a les dades personals, a la identitat i a la pròpia imatge,;o Penal, quan ens trobem en entorns de possibles il.licits penals, com el ciberbulling, estafes en xarxa o digitals, o usurpacions d'identitat digital, per posar només alguns exemples.

Àrees de treball:

  • Expedients davant de l'Agència Estatal de Protecció de dades de caràcter personal.

  • Assessorament sobre drets d'imatge digital, protecció de dades i consentiment en l'ús i cessió de dades.

  • Expedients de reclamacions de consumidors derivades de la contractació electrònica (compres via web).

  • Procediments judicials derivats de delictes comesos en l'entorn digital, o fent ús de les tecnologies i les xarxes socials.

  • Exercici del dret a l'oblit a internet.