Herència

Herències

 

Com cal redactar un testament per evitar alguns conflictes que  poden sorgir i provocar greus incidents familiars?  Qui pot reclamar la llegítima i quins elements cal tenir en compte per tal que la mateixa sigui justa i la que pertoca?  Quan es pot impugnar un testament, si entenem que un tercer s’ha aprofitat del testador, en funció de les seves circumstàncies personals, de l'existència d'una incapacitat no declarada, de l'avançada edat, etc.?

En totes aquestes i d’altres qüestions que es puguin plantejar, li caldrà assessorament especialitzat per trobar les millors solucions.

Àrees de treball

  • Successions i herències

  • Preparació de testaments

  • Acceptació i adjudicació de l’herència

  • Reclamació de llegítima

  • Obtenció del certificat de defunció, d’últimes voluntats i de la còpia autèntica del testament

  • Defuncions sense testament (Declaració d’hereus ab-intestat d'ascendents, descendents i colaterals)

  • Impugnació d’herències

  • Reclamació judicial per acceptar l’herència