Danys i Perjudicis

Danys i Perjudicis

 

Tot sovint es fan promeses de contraprestacions econòmiques derivades del fet de ser víctima d’un accident, oblidant-se de vegades el que precisa la persona que en rep, directament o indirectament, les seves conseqüències.

En aquest despatx es garanteix, no només eficàcia i optimització del resultat, sinó també el necessari acompanyament en tot el procés i en la resolució de les diverses qüestions que, a tots els nivells, es deriven i porten causa d’un accident.

Àrees de treball

  • Accidents de circulació: el conductor, l'acompanyant, el pietó, etc.

  • Danys produïts per animals

  • Danys causats per productes defectuosos

  • Negligències professionals (mèdiques, de la construcció, etc.)

  • Responsabilitat civil contractual i extracontractual

  • Dret Bancari (clàusules sòl, swaps, preferents, etc...)